in007

Anna Dobrova

Giáo Viên

Cô giáo Anna Dobrova tốt nghiệp đại học Nelson Mandela Metropolitan, chứng chỉ giảng dạy TESOL.