thay dominic

THẦY DOMINIC

Giáo Viên

Thầy Dominic tốt nghiệp ngành truyền thông University of Wisconsin Eau Claire – top 30 Đại học tốt nhất vùng Trung – Tây nước Mỹ.