in000

Tiffany Rose

Giáo Viên

Cô tốt nghiệp bằng cử nhân Public and Social Policy, thạc sĩ ngành chính trị (MA) tại University of Limerick, chứng chỉ giảng dạy TEFL.